Telefon: 030/792-888
FTM d.o.o.
 • BiH-72290 Novi Travnik
 • Stjepana Tomaševića bb
 • Telefon: +387 30 792 888
 • Fax +387 30 792 772
 • e-mail: ftm@ftm-doo.com
 • Telefon: 030/792-888
 • Adresa: Stjepana Tomaševića bb,
  BiH - 72290 Novi Travnik
 • Radno vrijeme: 8:00-16:30
 • Email: info@ftm-doo.com

 • Info:
  "FTM" d.o.o. za montažu, usluge i promet
  Kanton: Srednjobosanski kanton
  Općina: Novi Travnik
  Ulica i broj: Stjepana Tomaševića B.B.
  PDV broj: 236033810006